Chcę zawrzeć Umowę

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego zawarta jest pomiędzy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. i Odbiorcą, zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy Prawo energetyczne. Umowa kompleksowa obejmuje sprzedaż oraz przesył lub dystrybucję paliwa gazowego do Odbiorcy.

Integralną częścią umowy kompleksowej są Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, które szczegółowo określają zasady dostarczania paliwa gazowego oraz informują o wzajemnych prawach i obowiązkach Sprzedawcy i Odbiorcy w trakcie trwania umowy.

Usługa dystrybucji paliwa gazowego jest wykonywana przez Operatora na podstawie umowy o świadczenie usługi dystrybucji zawartej przez Sprzedawcę z Operatorem wskazanym w umowie kompleksowej.

Usługa przesyłania paliwa gazowego do sieci OSD realizowana jest na podstawie umowy o świadczenie usługi przesyłania zawartej przez Sprzedawcę z Operatorem Systemu Przesyłowego.

Uwaga: zgodnie z art. 3 pkt. 18 ustawy Prawo energetyczne, pobór Paliwa gazowego bez zawarcia umowy z Dostawcą jest nielegalnym poborem paliwa gazowego.

Załączniki

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Ogólne warunki umowy do 110 kWh/h pdf 178.45 kB
  • Ogólne warunki umowy powyżej 110 kWh/h pdf 152.65 kB
  • Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego pdf 152.65 kB

Zawarcie umowy

Klient, deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości do 110 kWh/h może dokonać zawarcia / aktualizacji umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego w Biurze Obsługi Klienta lub korespondencyjnie. 

Dla podmiotu gospodarczego deklarującego odbiór paliwa gazowego w ilości większej niż 110 kWh/h umowa przygotowywana jest indywidualnie w Biurze Obsługi Klientów Biznesowych.