Wykaz kursów

Poniżej prezentujemy Państwu kursy i seminaria organizowane przez Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie:

 • Kurs z zakresu opanowania erupcji  dla osób dozoru górniczego – poziom wiertacz.
 • Kurs z zakresu opanowania erupcji dla osób dozoru górniczego – poziom wyższy dozór ruchu.
 • Kurs z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego nie wchodzących w skład drużyny ratowniczej zakładu.
 • Kurs dla kierowników akcji ratowniczych w obiekcie i kierowników baz ratowniczych.
 • Kurs dla kierowników zakładowych stacji ratownictwa górniczego.
 • Kurs podstawowy dla ratowników górniczych w górnictwie naftowym.
 • Kurs okresowy dla ratowników górniczych w górnictwie naftowym.
 • Kurs podstawowy dla mechaników sprzętu ratowniczego w górnictwie naftowym.
 • Kurs okresowy dla mechaników sprzętu ratowniczego w górnictwie naftowym.
 • Kurs dla zastępowych z zakresu udzielania pomoc y przedmedycznej.
 • Kurs z zakresu bezpiecznego wykonywania prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych gazu i ropy naftowej przy występującym zagrożeniu H2S.
 • Kurs z zakresu użytkowania i obsługi przenośnych aparatów powietrznych.
 • Kurs z zakresu obsługi sprężarek i napełniania powietrznych zbiorników ciśnieniowych.
 • Seminarium dla kierowników ruchu i ich zastępców w zakresie zwalczania zagrożeń oraz prowadzenia i organizacji akcji ratowniczych.
 • Seminarium dla specjalistów wchodzących w skład drużyny ratowniczej zakładu.

Zgłoszenia dotyczące kursów i szkoleń prosimy kierować na:

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie

ul. Łukasiewicza 3
31-429 Kraków
tel: (012) 680 26 40
e-mail: centrum@pgnig.pl

Szczegółowe informacje: Barbara Róg; e-mail: barbara.rog@pgnig.pl