Program Rozwoju Innowacyjności

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa SA wdraża Program Rozwoju Innowacyjności dla pracowników. W ramach programu organizowane są Konkursy Innowacyjności w PGNiG SA. Ich celem jest zachęcenie pracowników do poszukiwania i opracowywania sposobów na usprawnianie pracy Spółki, wyłonienie propozycji rozwiązań najlepiej odpowiadających na wyzwania innowacyjności i które są możliwe do wdrożenia w bieżącej działalności. Ponadto konkurs ma na celu promować i nagradzać aktywność pracowników (indywidualnie lub w zespołach). Zgodnie z regulaminem nagrody mogą wynieść nawet do 110.000,00 zł.

Każda edycja Konkursów Innowacyjności w PGNIG SA dotyczyć będzie jednego, wybranego obszaru.