Konkurs Młodzi innowacyjnie dla PGNiG III edycja

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ma przyjemność uruchomić kolejną, III edycję konkursu przeznaczonego dla młodych naukowców na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG. Jako lider rynku gazowego w Polsce i firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla naszej firmy projektów B+R. Konkurs zainicjowano w 2015 roku, a jego poprzednie edycje zrealizowane w roku 2015 i 2016 zakończyły się dużym sukcesem. W sumie, na konkurs przysłano ok. 80 projektów z których wiele propozycji cechowało się wysokim poziomem innowacyjności. Dla przypomnienia informujemy, że konkurs „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP” skierowany jest do młodych naukowców, studentów lub doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG, w szczególności z obszarów:

  • poszukiwania i wydobycia węglowodorów
  • dystrybucji paliw gazowych
  • elektroenergetyki
  • nowych zastosowań gazu ziemnego
  • ochrony środowiska
  • obsługi odbiorców i użytkowników gazu, w tym kwestii bezpieczeństwa
  • oraz  w zakresie popularyzacji marki PGNiG.

Projekt  musi nosić znamiona nowatorstwa i innowacji, a także powinien być możliwy do zastosowania w praktyce biznesowej Grupy Kapitałowej PGNiG.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonywać wyłącznie  w formie elektronicznej na adres mailowy konkursMIP@pgnig.pl, na  wypełnionym formularzu, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30.06.2017 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). 

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Regulamin docx 30.29 kB
  • Formularz docx 78.12 kB