ZG - Praktyki

Praktyki i staże

Jeżeli zależy Ci na zdobyciu cennego doświadczenia, dysponujesz czasem oraz chęciami, a także odpowiedzialnie podchodzisz do zadań umożliwimy Ci odbycie praktyki w miarę zapotrzebowania naszego Oddziału.

PRAKTYKI
W PGNiG SA Oddziale w Zielonej Górze realizujemy trzy rodzaje bezpłatnych praktyk:

  • zawodową,
  • studencką,
  • absolwencką.

Każdy aplikant chcący odbyć praktykę musi przedłożyć następujące dokumenty:

  • podanie z uzasadnieniem (do pobrania poniżej),
  • C.V.,
  • ramowy program praktyk (obligatoryjny w przypadku zawodowej i studenckiej),

Kompletne dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: praktyki@pgnig.pl. Niekompletne aplikacje nie będą rozpatrywane.

Praktyka absolwencka jest nową, wprowadzoną w 2009 r.[1] formą zdobywania doświadczenia zawodowego. Jest to dodatkowa praktyka z inicjatywy zainteresowanego, który nie ukończył 30 roku życia. Absolwentem w rozumieniu ustawy jest osoba, która ukończyła m.in. gimnazjum. Praktyka ta może trwać maksymalnie 3 miesiące u jednego pracodawcy. W aspekcie zawierania umowy w przypadku praktyki absolwenckiej nie ma pośrednika w postaci organu instytucjonalnego (szkoła, uczelnia). Umowa o praktykę zawierana jest pomiędzy pracodawcą a głównym zainteresowanym – praktykantem.

Kompletne dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w formie elektronicznej na e-mail: praktyki@pgnig.pl. Niekompletne aplikacje nie będą rozpatrywane.

Nadesłane dokumenty aplikacyjne zostaną zweryfikowane pod kątem zbieżności profilu kandydata z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki organizacyjne Oddziału. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rekrutację. Każda osoba aplikująca zostanie poinformowana o decyzji pozytywnej bądź negatywnej dotyczącej złożonego podania. 

[1] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2009 r. (Dz.U.09.127.1052).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25, 01-224 (PGNiG). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w załączniku.

Pobierz podanie o praktykę