Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG za I kwartał 2019 roku