Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG za 2018 rok