Bezpieczeństwo informacji w PGNiG SA

PGNiG SA w czerwcu 2009 roku po audycie niezależnej jednostki certyfikującej TUV Nord Cert GmbH uzyskała międzynarodowy certyfikat na wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001. Obecnie certyfikatem objęte są wszystkie oddziały PGNiG SA.

W roku 2015 po audycie jednostki certyfikującej BSI Group Polska Spółka z o.o. certyfikat zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2013 uzyskała Grupa Kapitałowa PGNiG .