Nasza filozofia

Celem PGNiG SA jest zapewnienie najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz ochrony środowiska w odniesieniu do spełnienia wymagań i oczekiwań naszych interesariuszy.

Spełnienie oczekiwań klientów, a tym samym rosnące zaangażowanie w aspekty dotyczące jakości stały się jednym ze sposobów zarządzania w naszej organizacji.

Jesteśmy firmą świadomą i odpowiedzialną za kwestie ochrony środowiska.
Przestrzegamy wymagań prawnych i kierujemy się  zasadą  zrównoważonego rozwoju przy planowaniu i prowadzeniu procesów, aby zminimalizować  negatywny wpływ na środowisko.

Kwestie bezpieczeństwa pracy stanowią wysoki priorytet w naszych działaniach, a podstawowym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, tak by zdrowie pracowników było zawsze chronione.

Powyższe cele i działania realizujemy w oparciu o wdrożony System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE w PGNiG SA wg norm ISO 9001: 2015, 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.