Ośrodek Kopalń Krosno

Siedziba Ośrodka:
Adres: ul. Lewakowskiego 11, 38-400 Krosno
tel. (13) 43 72 649, fax (13) 43 72 631
Kierownik jednostki: Grzegorz Zajdel

Kopalnie Ropy Naftowej: Petrol, Wańkowa, Łodyna-Brzegi

Kopalnie Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego: Bóbrka-Równe, Folusz, Osobnica,Turaszówka, Węglówka I, Lipinki,  Kobylanka, , Lipinki, Grabownica, Jaszczew, Roztoki

Podziemne Magazyny Gazu Ziemnego: Strachocina