Zaangażowanie społeczne

Jesteśmy oddziałem spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie. W lipcu 2009 roku Zarząd PGNiG SA przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, która wyznaczyła kierunki naszych działań w najbliższych latach, tak by harmonijnie łączyć cele biznesowe z celami środowiskowymi. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes w naszej spółce obejmuje wszystkie elementy łańcucha wartości, dotyczy każdego z czterech obszarów zrównoważonego rozwoju i opiera się na sześciu filarach strategicznych...

  • Zwiększenie satysfakcji obecnych oraz pozyskanie nowych klientów poprzez poprawę jakości obsługi klienta.
  • Efektywna, oparta na partnerskich zasadach i dialogu współpraca z partnerami społecznymi i biznesowymi.
  • Prowadzenie działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem środowiska naturalnego.
  • Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy.
  • Spójna, rzetelna i efektywna komunikacja i marketing.
  • Poszukiwanie nowych obszarów działalności biznesowej zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.