System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy #OHSAS 18001#

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z normą OHSAS 18001:2007 stanowi integralną część  Systemu Zarządzania QHSE.

Głównym zadaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest wspomaganie planowania i realizacji  działań poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy związanych z działalnością wydobywczą PGNiG SA Oddział w Sanoku.

Realizowane jest to m.in. poprzez:

  • stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań w procesach technologicznych zapobiegających wypadkom, chorobom zawodowym,
  • budowanie wspólnych relacji z Wykonawcami świadczącymi usługi na rzecz PGNiG SA,
  • identyfikację i zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
  • promowanie programu poprawy bezpieczeństwa i zachowań.

Najwyższe Kierownictwo sanockiego Oddziału zapewnia niezbędne środki i zasoby w celu kreowania bezpiecznych postaw pracowników, monitorowania zagrożeń, jak również ograniczania ich wpływu na bezpieczeństwo środowiska pracy.

Poprzez analizę obowiązujących aktów prawnych, realizowanych procesów i wykonywanych zadań przez pracowników Oddziału oraz pracowników Wykonawców identyfikowane są zagrożenia i przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego na wszystkich  stanowiskach pracy oraz przeprowadzana jest analiza  bezpieczeństwa zadania przy wykonywaniu prac wysokiego ryzyka.

Działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy sanockiego Oddziału są nadzorowane i monitorowane oraz prowadzone są odpowiednie zapisy.Potwierdzeniem skuteczności i efektywności  zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy
w procesie wydobywania węglowodorów jest przyznany Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na zgodność z normą OHSAS 18001 w zakresie:

  • Eksploatacja złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.
  • Podziemne magazynowanie gazu ziemnego.
  • Laboratoryjne badanie próbek węglowodorów oraz innych płynów i substancji związanych z procesem eksploatacji.

 

 

Załączniki

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Certyfikat OHSAS 18001:2007 pdf 380.92 kB