Wydobycie ropy naftowej

Wydobycie ropy naftowej przez PGNiG SA Oddział w Sanoku

Oddział w Sanoku jest kontynuatorem przeszło stuletniej tradycji wydobycia ropy naftowej w Karpatach i na Przedgórzu Karpat. Aktualnie eksploatacja ropy naftowej prowadzona jest na blisko 40 złożach z około 1100 odwiertów, których głębokość dochodzi do 3600m. Roczne wydobycie to około 45 tyś ton. W wyniku wieloletniej eksploatacji znacznie zostało obniżone ciśnienie złożowe dlatego też, prawie wszystkie odwierty ropne są pompowane przy użyciu żurawi, koników lub kiwonów pompowych.

Ropa z Karpat nie zawiera siarkowodoru, dlatego jej obróbka technologiczna na instalacjach kopalnianych jest stosunkowo prosta, gdyż nie wymaga odsiarczania. W praktyce sprowadza się do podgrzania wydobywanych wspólnie ropy i wody złożowej w celu rozbicia emulsji ropno-wodnych oraz ich dokładnego rozdzielenia.

Równolegle z eksploatacją ropy naftowej prowadzone są prace związane z porządkowaniem zbędnej infrastruktury wydobywczej. Dlatego też na bieżąco likwidowane są niewydajne odwierty i rurociągi a tereny po działalności górniczej są rekultywowane i przeznaczane do sprzedaży