Wykorzystanie gazu ziemnego

Gaz ziemny wydobywany w zachodniej Polsce to gaz zaazotowany. Jest kilka sposobów jego zagospodarowania.

  • Pierwszy to dostawy do systemu gazu ziemnego zaazotowanego z dwoma podsystemami: gazu Ls o wartości opałowej 24 MJ/m3 i Lw o wartości opałowej 27 MJ/m3.
  • Drugim sposobem wykorzystania gazu zaazotowanego jest przesyłanie go - po odazotowaniu w PGNiG SA Oddziale w Odolanowie lub Odazotowni Grodzisk - do krajowego systemu, już w postaci gazu wysokometanowego.
  • Trzeci kierunek wykorzystania to sprzedaż gazu odbiorcom lokalnym. W 1991 roku Oddział rozpoczął i stale zwiększa jej zasięg - sprzedaż gazu bezpośrednio z kopalń do odbiorców w ich pobliżu. W 2001 roku już ponad 10% gazu produkowanego przez Oddział sprzedawano lokalnie. Obecnie trafia on również do odbiorców z sektora energetyki przemysłowej.