Akcelerator MIT Enterprise Forum Poland

10.02.2017 PGNiG wybrało startupy do akceleracji

23 polskie startupy technologiczne rozpoczynają akcelerację z MIT Enterprise Forum Poland. Wśród nich znalazły się trzy, którym pomoże Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Program MITEF Poland – oparty na metodologii akceleracji Massachusetts Institute of Technology – ma przyspieszyć komercjalizację pomysłów technologicznych wybranych startupów. Ponadto pięć najlepszych firm będzie miało możliwość wyjazdu na tygodniowy Bootcamp do MIT w Bostonie.

Dzięki wsparciu partnerów: PKO Bank Polski, KGHM Cuprum, Grupy Adamed oraz Grupy Kapitałowej PGNiG pomysły zostaną sprawdzone w profesjonalnych laboratoriach, pod okiem mentorów i ekspertów z branży. Każda z firm współtworzących program przygotowała wyspecjalizowane ścieżki akceleracyjne odpowiednie do branży, którą reprezentują. PGNiG zaoferuje przedsiębiorstwom wybranym do akceleracji m.in. możliwość skorzystania ze swojej infrastruktury. W tworzenie ścieżki zaangażowały się spółki PGNiG SA, PGNiG Obrót Detaliczny, PGNiG TERMIKA, Polska Spółka Gazownictwa, Exalo Drilling oraz PGNiG Technologie.

Naszym zadaniem w akceleratorze jest sprawdzenie startupowych projektów pod kątem przydatności działalności biznesowej spółek z grupy kapitałowej PGNiG. Jestem przekonany, że współpraca zaowocuje wdrożeniami, a dla wszystkich startupów już sama możliwość wykorzystania naszej bazy technicznej będzie ciekawym poligonem doświadczalnym – mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju.

Do programu akceleracyjnego w ramach ścieżki energia, której patronuje PGNiG w pierwszej rundzie akceleracji zakwalifikowali się:

  • SEP Innovation

Oferuje sensory i oprogramowanie do przetwarzania danych z liczników energii. Mentorem zespołu został Jacek Brzozowski, Dyrektor Biura Rozwoju Oferty, Departament Strategii i Rozwoju, PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

  • Vortex Oil Engineering

Oferuje zwiększenie wydajności wydobycia ropy naftowej ze złóż poprzez mechaniczną zmianę właściwości wody technicznej i zmniejszeniu jej zużycia na złożu. Opiekę nad nimi zespołem Andrzej Maksym, Główny Specjalista, Oddział Geologii i Eksploatacji, PGNiG SA.

  • Predictail 

Projekt pozwala na przewidywanie usterek dużych maszyn za pomocą analizy Big Data. Głównym mentorem będzie Stanisław Jasnosz, Główny Specjalista ds. Zarządzania Operacyjnego w Departamencie Infrastruktury/Biurze Rozwoju Systemów Infrastrukturalnych i Analiz, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., a mentorami wspierającymi Jakub Żuchowicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Andrzej Maksym, Główny Specjalista, Oddział Geologii i Eksploatacji, PGNiG SA.

Program akceleracji MIT EF Poland 2-3 edycja jest realizowany w ramach pilotażu ScaleUP
Tytuł Projektu:

„Program Akceleracji MIT Enterprise Forum Poland realizowany we współpracy z Dużymi Przedsiębiorstwami dla Startupów w branży energetycznej, surowcowej, ochrony zdrowia oraz finansowej”
Termin realizacji Projektu: 7 grudnia 2016 r – 28 lutego 2018 r.
dofinansowanego w ramach:
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.4. Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP. 
Wartość dofinansowania: 5, 9 mln zł
Beneficjent (operator grantu): Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej
Program akceleracji MIT EF Poland w okresie od 7 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2018 r. realizowany jest zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie Nr Umowy UDA-POIR-02.04.01-0001/16-00.
Liczba rund  akceleracji w ramach Projektu: 2 rundy
1 runda: 23 uczestników
Startupy =uczestnicy=Beneficjenci końcowi

04.01.2017 Akcelerator MIT Enterprise Forum Poland

Nawet 200 tysięcy złotych dofinansowania mogą otrzymać startupy, które wezmą udział w programie akceleracyjnym z udziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Akcelerator MIT Enterprise Forum znalazł się wśród 10 nagrodzonych przez PARP w ramach rządowego programu Start In Poland. Startupy zainteresowane udziałem w pierwszej rundzie akceleracji zgłaszały się do 7 grudnia 2016 r. W tym czasie otrzymano ponad 120 wniosków aplikacyjnych.

O 60 mln zł w konkursie Scale Up rywalizowało aż 61 akceleratorów z udziałem dużych przedsiębiorstw. Wśród 10 wybranych jest program akceleracyjny realizowany

Każdy z realizowanych programów akceleracyjnych obejmie wsparciem minimum 20 startupów, a najlepsze mogą liczyć nawet na 200 tys. zł dofinansowania. W ramach MITEF Poland młode, innowacyjne mikro- i małe przedsiębiorstwa będą miały szansę na przetestowanie swoich pomysłów, wykorzystując zaplecze eksperckie partnerów akceleratora, a także ich laboratoria i zaplecze technologiczne. Dzięki temu startupy zyskają możliwość sprawdzenia swoich projektów w naturalnym dla nich środowisku przed oficjalną komercjalizacją.

– Naszym zadaniem w akceleratorze jest sprawdzenie startupowych projektów pod kątem działalności biznesowej spółek z grupy kapitałowej PGNiG. Jestem przekonany, że współpraca zaowocuje wdrożeniami, a dla wszystkich startupów już sama możliwość wykorzystania naszej bazy technicznej będzie ciekawym poligonem doświadczalnym – mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju.   

Firmy współtworzące program akceleracyjny przygotowały wyspecjalizowane ścieżki akceleracji odpowiednie do branży, którą reprezentują. Let’s fintech with PKO Bank Polski to propozycja dla startupów z branży finansowej. Ścieżkę Zdrowie przygotowała Grupa Adamed. Za ścieżkę surowcową odpowiada KGHM Cuprum, za energetyczną – PGNiG.

– Nasz program akceleracyjny to szansa dla najzdolniejszych naukowców i młodych przedsiębiorców na komercjalizację swoich pomysłów przy wsparciu i opiece eksperckiej naszych partnerów. W połączeniu z metodologią akceleracji zaczerpniętą z MIT oraz finansowaniem uzyskanym w ramach programu Scale UP pozwoli nam to stworzyć swego rodzaju fabrykę przedsiębiorstw osiągających globalne sukcesy, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju polskiej gospodarki – mówi Paweł Bochniarz, prezes MIT Enterprise Forum Poland.

PGNiG jest partnerem strategicznym Ścieżki Energia. W tej części akceleracji zaoferuje startupom swoje laboratoria, dostęp do niektórych baz danych oraz infrastrukturę produkcyjną. W tworzenie ścieżki zaangażowane zostały spółki PGNiG SA, PGNiG Obrót Detaliczny, PGNiG TERMIKA, Polska Spółka Gazownictwa, Exalo Drilling oraz PGNiG Technologie. Grupa kapitałowa poszukuje projektów nowych technologii w obszarach dotyczących poszukiwania węglowodorów, dystrybucji gazu, sprzedaży energii i relacji z klientami, produkcji ciepła, energii rozproszonej oraz LNG/CNG.

W dwóch rundach akceleracji MITEF Poland chciałby wybrać łącznie 50 startupów do wszystkich ścieżek. Niezależnie od grantów finansowych dla najlepszych startupów, 10 z nich pojedzie na tzw. bootcamp do Massachusetts Institute of Technology. W Bostonie startupy wezmą udział w warsztatach z przedsiębiorczości, spotkają się ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami, porozmawiają z lokalnymi przedsiębiorcami i zaprezentują się potencjalnym inwestorom.

http://mitefpoland.org