Fotogaleria

Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG SA (w skrócie CLPB) jest jednostką organizacyjną Spółki Polskie Górnictwo Naftowego i Gazownictwo SA, świadczącą usługi zapewniające poprawność i rzetelność w pomiarach ilościowych i jakościowych gazu ziemnego.

Po modernizacji części budynku przy ulicy Marcina Kasprzaka 25 w Warszawie, w pierwszym kwartale 2003r., przeniesiono do niego istniejące laboratorium analiz fizykochemicznych pozwalające na wzorcowanie chromatografów procesowych, wilgotnościomierzy, metanomierzy i innych przyrządów pomiarowych do analiz gazu ziemnego.

1 lipca 2004 r.  rozpoczął działalność Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze.

 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć