Raporty bieżące

Data publikacji:
2019.06.26
19:53

PGNIG: Podwyższenie ratingu PGNiG przez Moody’s Investors Service z „Baa3” na „Baa2”

2019.06.24
11:59

PGNIG: Zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego przez PGNiG

2019.06.18
14:33

PGNIG: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku

2019.06.12
15:27

PGNIG: Zawarcie aneksu do umowy na dostawy LNG z firmą Venture Global Plaquemines LNG, LLC

2019.06.07
12:21

PGNIG: Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziału w złożu King Lear od Total E&P Norge AS

2019.05.28
17:07

PGNIG: Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku

2019.05.28
16:32

PGNIG: Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 27 czerwca 2019 roku

2019.05.23
17:58

PGNIG: Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o umieszczenie spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ PGNiG SA wraz z treścią projektów uchwał

2019.05.23
15:18

PGNIG: Przedłużenie obowiązywania umów z Grupą Azoty

2019.05.20
19:13

PGNIG: Uzgodnienie kluczowych warunków umowy kredytu konsorcjalnego dla PGNiG