Raporty bieżące

Data publikacji:
2018.11.15
14:03

PGNIG: Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Tommeliten Alpha od Equinor Energy AS

2018.11.08
07:45

PGNIG: Zawarcie umowy na dostawy LNG z Cheniere Marketing International, LLP

2018.10.30
16:11

PGNIG: Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał oraz 9 miesięcy 2018 roku

2018.10.29
17:25

PGNIG: Zaliczka na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018

2018.10.29
14:54

PGNIG: Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA

2018.10.22
17:14

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2018 roku

2018.10.22
16:36

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 22 października 2018 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2018.10.22
16:17

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 22 października 2018 roku

2018.10.19
16:08

PGNIG: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 roku

2018.10.18
11:18

PGNIG: Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu Tommeliten Alpha od Equinor Energy AS