Raporty bieżące

Data publikacji:
2018.04.23
17:09

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne za I kwartał 2018 roku

2018.04.18
11:09

PGNIG: Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 16 maja 2018 roku

2018.04.18
11:03

PGNIG: Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 16 maja 2018 roku

2018.04.13
09:05

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2018.03.30
11:04

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2018.03.27
10:28

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2018.03.14
13:32

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

2018.03.08
15:45

PGNIG: Finansowanie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

2018.02.27
11:07

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2018.02.21
17:34

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 21 lutego 2018 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ