Raporty bieżące

Data publikacji:
2018.02.13
17:47

PGNIG: Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za IV kwartał i cały 2017 rok

2018.01.30
17:32

PGNIG: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

2018.01.30
12:26

PGNIG: Zawarcie umowy przesyłowej między PGNiG a Energinet w ramach Open Season 2017 projektu Baltic Pipe

2018.01.30
10:56

Korekta numeru raportu bieżącego: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG z dnia 26 stycznia 2018 roku

2018.01.26
12:21

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2018.01.25
20:21

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa

2018.01.23
18:37

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne za IV kwartał i 2017 rok

2018.01.23
18:15

PGNIG: Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 21 lutego 2018 roku

2018.01.23
17:48

PGNIG: Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 21 lutego 2018 roku

2018.01.22
16:04

PGNIG: Zawarcie umowy przesyłowej między PGNiG a Gaz-System S.A. w ramach Open Season 2017 projektu Baltic Pipe