Raporty bieżące

Data publikacji:
2018.05.29
18:31

PGNIG: Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku

2018.05.29
17:53

PGNIG: Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 29 czerwca 2018 roku

2018.05.28
14:52

PGNIG: Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok

2018.05.16
15:56

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 16 maja 2018 roku

2018.05.16
15:39

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 16 maja 2018 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2018.05.10
16:39

PGNIG: Zmiana projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku

2018.04.27
16:29

PGNIG: Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2018 roku

2018.04.27
12:46

PGNIG: Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2018 roku

2018.04.27
10:30

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2018.04.26
17:32

PGNIG: Spełnienie warunków zawieszających umowy pożyczki – finansowanie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.