Systemy zarządzania

System Zarządzania Jakością, Ochroną Zdrowia i Środowiska, Bezpieczeństwem Pracy i Informacji (System Zarządzania QHSE) PGNiG SA Oddział w Sanoku zbudowany jest w oparciu o wymagania norm:

  
  • PN-EN ISO 9001:2009 „System Zarządzania Jakością. Wymagania",
  • PN-EN ISO 14001:2005 „System Zarządzania Środowiskowego. Wymagania",
  • OHSAS 18001:2007 „Ocena Bezpieczeństwa i Higieny Pracy",

oraz

  • Wymagania własne PGNiG - Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa HSE PGNiG SA

Wprowadzone i funkcjonujące w sanockim Oddziale systemy zarządzania realizowane w oparciu o wymagania międzynarodowych norm, poprzez identyfikację i nadzorowanie procesów i ich analizę, zapewniają wysoką jakość produktów i usług, właściwe zarządzania w obszarze środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony informacji.

Jest to jeden udokumentowany i spójny system, który poprzez ustanawianie i realizacje jednolitej POLITYKI, umożliwia skutecznie i równocześnie zarządzać wieloma aspektami działalności przedsiębiorstwa.

Wymagania Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Zdrowia i Środowiska, Bezpieczeństwem Pracy i Informacji obowiązują w całym obszarze działalności Oddziału.

Całość systemu w sposób syntetyczny opisuje Księga Systemu Zarządzania.

W ramach Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Zdrowia i Środowiska, Bezpieczeństwem Pracy
i Informacji w sanockim Oddziale prowadzone są okresowe audyty wewnętrzne potwierdzające skuteczność działania firmy.

Wszelkie zmiany w systemie i procesach związanych z działalnością są przedmiotem analizy podczas cyklicznie przeprowadzanych przeglądów systemu zarządzana.

HISTORIA WDROŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA QHSE

PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku uzyskał w 2001 roku certyfikat systemu jakości. To osiągnięcie stało się początkiem doskonalenia zarządzania, przez jakość, we wszystkich komórkach organizacyjnych. Certyfikowany system jakości ułatwił opracowanie i wdrożenie dwóch następnych standardów dotyczących zarządzania środowiskiem naturalnym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Zdrowia i Środowiska, Bezpieczeństwem Pracy spełniający wymagania norm: PN-ISO:9001, PN-ISO:14001 oraz PN-N-18001/OHSAS:18001 w zakresie Eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz  Podziemnego magazynowania gazu ziemnego został potwierdzony przez jednostkę certyfikacyjną DET NORSKE VERITAS POLAND certyfikatami i jest utrzymywany - data pierwszej certyfikacji 25 listopada 2004 r. System zarządzania QHSE w wyniku zewnętrznych audytów okresowych podlega corocznej weryfikacji przez niezależną jednostkę certyfikacyjną DNV Poland i jest doskonalony. Certyfikowany Zintegrowany System zarządzania daje możliwość skutecznego reagowania na wystąpienie ewentualnych zagrożeń, poprzez zaplanowane działania korygujące lub zapobiegawcze. Tym samym PGNiG SA Oddział w Sanoku szczyci się efektywnie funkcjonującym Systemem Zarządzania Jakością, Ochroną Zdrowia i Środowiska, Bezpieczeństwem Pracy i Informacji.

Załączniki

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Polityka pdf 1.06 MB