Uroczyste otwarcie Ośrodka Produkcyjnego Połęcko

Piątego sierpnia 2016 r. uroczyście uruchomiono Ośrodek Produkcyjny Połęcko. Dzięki tej inwestycji, krajowe wydobycie surowca zwiększy się o 20 tys. ton rocznie. Artykuł dotyczący tego wydarzenia znajdą Państwo tutaj.

Uroczyste uruchomienie OP Połęcko