OP Połęcko uruchomiony oficjalnie

5 sierpnia 2016 r. uroczyście uruchomiono Ośrodek Produkcyjny Połęcko. Dzięki tej inwestycji, krajowe wydobycie surowca zwiększy się o 20 tys. ton rocznie.

W piątek 5 sierpnia Prezes PGNiG SA Piotr Woźniak wraz z Wiceministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzym Materną i Prezesem Zarządu PGNiG Technologie Martą Zygmunt przecięli wstęgę, uroczyście uruchamiając OP Połęcko w gminie Maszewo.

Zadaniem uruchomionej instalacji technologicznej jest separacja i stabilizacja ropy naftowej oraz przygotowanie gazu ziemnego do zasilania bloku energetycznego o mocy 1MW. Produkowana z gazu energia jest wykorzystywana na potrzeby własne kopalni oraz sprzedawana do lokalnej sieci energetycznej.

Złoże ropy naftowej Połęcko znajduje się na głębokości 1650m w utworach dolomitu głównego. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo odwiertów z Odrą konieczne było odpowiednie zagospodarowanie terenu oraz zabezpieczenie wszystkich urządzeń przed powodziami. Głowice eksploatacyjne zostały wyposażone w specjalne osłony, chroniące przed uszkodzeniami.

OP Połęcko umiejscowiony jest w gminie Maszewo, na terenie której nasz Oddział działa od wielu lat. Właśnie tutaj - w miejscowości Rybaki - w 1961 roku odkryto pierwsze w tej części kraju złoże ropy naftowej. Ośrodek Produkcyjny Połęcko podlega Kopalni Ropy Naftowej Kije.

W zakładce: O nas – multimedia – filmy, dostępne są filmy dotyczące zagospodarowania złoża, a także budowy i funkcjonowania Ośrodka Produkcyjnego Połęcko.