O Nas

Jesteśmy Oddziałem Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

Jako Oddział zajmujemy się :

 • produkcją gazu wysokometanowego grupy E z gazu zaazotowanego pochodzącego z kopalń PGNiG SA Oddziału w Zielonej Górze, co służy utrzymaniu optymalnego wydobycia z tych kopalń, pomimo nierównomiernego zużycia gazu zaazotowanego przez finalnych odbiorców;
 • sprężaniem gazu wysokometanowego i przesyłaniem go do krajowej sieci przesyłowej lub podziemnego magazynu gazu;
 • odzyskiem helu z gazu ziemnego zaazotowanego, jego oczysczaniem i skraplaniem;
 • dostarczaniem skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Nasza historia wiąże swój początek z intensywnymi poszukiwaniami złóż ropy naftowej i gazu ziemnego prowadzonymi z początkiem lat 60-tych XX wieku na Niżu Polskim. Gaz ziemny z odkrytych wtedy złóż zawierał, oprócz metanu, ponad 40% azotu, a także 0,3% do 0,4% helu. Dla wyeliminowania z gazu zbędnego balastu, jakim jest azot, i - w konsekwencji - uzyskania gazowego paliwa wysokometanowego w latach 70-tych zeszłego stulecia wybudowano w Odolanowie instalację odazotowania gazu ziemnego z jednoczesnym odzyskiem helu i jego skraplaniem.

W formie zintegrowanej w Oddziale funkcjonują certyfikowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bhp. Certyfikaty nasze zatwierdziła na zgodność z odpowiednimi normami firma Lloyd's Register Quality Assurance.

Certyfikaty

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 pdf 475.8 kB
 • Certificate of Registration Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 pdf 474.57 kB
 • Qualitätsmanagementsystem gemäß ISO 9001:2015 pdf 475.04 kB
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami ISO 14001:2015 pdf 498.36 kB
 • Certificate of Registration Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 pdf 496.8 kB
 • Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001:2015 pdf 497.18 kB
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami BS OHSAS 18001:2007 pdf 446.88 kB
 • Certificate of Registration Occupational Health and Safety Management System which complies with the requirements of BS OHSAS 18001:2007 pdf 445.69 kB
 • Arbeitsschutzmanagementsystem gemäß BS OHSAS 18001:2007 pdf 445.17 kB
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 pdf 2.23 MB
 • Certificate Management system as per PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 pdf 2.21 MB