Systemy Zarządzania Ochroną Zdrowia i Środowiska, Bezpieczeństwa Pracy i Informacji

PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze utrzymuje wdrożony System Zarządzania Ochroną Zdrowia i Środowiska, Bezpieczeństwa Pracy i Informacji, który funkcjonuje w oparciu o wymagania:
  • Operatorskiego Systemu Bezpieczeństwa HSE PGNiG S.A.,

  • PN-EN ISO 14001 "Systemy Zarządzania Środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.";

  • OHSAS 18001 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.";

  • PN-ISO/IEC 27001 „Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania”.

Przyjęcie powyższych standardów w Oddziale w Zielonej Górze pozwala Dyrekcji i kierownictwu spełniać wymagania przepisów prawnych, planować, realizować oraz doskonalić procesy i pracę w organizacji.

Zgodnie z zatwierdzoną Polityką Zarządzania Systemem Ochrony Zdrowia i Środowiska, Bezpieczeństwa Pracy i Informacji wdrożony System Zarządzania ukierunkowany jest na:

  • troskę o środowisko naturalne – dla otoczenia,

  • bezpieczeństwo pracy - dla pracowników,

  • ochronę informacji klientów, pracowników oraz tajemnic Oddziału – dla Spółki PGNiG S.A.

Nadzór nad Systemem Zarządzania w Oddziale sprawuje Pełnomocnik ds. Ochrony Zdrowia i Środowiska, Bezpieczeństwa Pracy i Informacji / Koordynator ds. Systemu Bezpieczeństwa HSE, który jest zobowiązany do jego monitorowania, oceniania oraz doskonalenia.