Temperatura

Zdolność pomiarowa laboratorium w zakresie pomiarów temperatury wynosi 0,01 °C i jest potwierdzona certyfikatem akredytacji nr AP 017 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wielkość fizyczna Rodzaj przyrządu pomiarowego Zakres pomiarowy Uwagi/ Kontakt
Temperatura czujniki termometrów rezystancyjnych (-30 ÷ 250)ºC Kontakt: Andrzej Klimowicz
Tel.: 22 691 85 07
Tel. kom.: 609 742 733
e-mail.: 
Andrzej.Klimowicz@pgnig.pl
termometry elektryczne i elektroniczne (-30 ÷ 250)ºC
przetworniki temperatury (-200 ÷ 850)ºC
wskaźniki temperatury (-270 ÷ 1820)ºC
symulatory temperatury (-270 ÷ 1820)ºC
badania klimatyczne mierników i przetworników temperatury