Młodzi Innowacyjni dla PGNiG I edycja

W 2015 roku Departament Badań i Rozwoju Centrali PGNiG SA po raz pierwszy ogłosił konkurs „Młodzi innowacyjni dla PGNiG”. Jego finał odbył się 25 września br. w Muzeum Gazownictwa. Na konkurs nadeszło aż 50 innowacyjnych projektów. Podczas finału jedenastu starannie wybranych finalistów (3 dwuosobowe zespoły i 5 osób indywidualnie) przedstawiło zarys swoich projektów przedstawicielom Kapituły. Po burzliwych obradach wybrano 3 zwycięzców.

Główne nagrody zdobyli:

I. miejsce i nagrodę w wysokości 15 000 zł otrzymała Pani Joanna Szymańska (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Projektowania Materiałów) za projekt pn.: „Produkcja i badania ultralekkich propantów ceramicznych przeznaczonych do efektywnego wydobycia gazu łupkowego”

II. miejsce i nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymali Panowie Błażej Bartkowski, Maciej Chudy i Jakub Skrzetuszewski (Politechnika Poznańska Katedra Techniki Cieplnej) za projekt pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w PGNiG SA w oparciu o zastosowanie układu ORC”

III. miejsce i nagrodę w wysokości 5 000 zł otrzymali Panowie Łukasz Świrk i Marceli Nowak (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie) za projekt pn.: „Zastosowanie ozonu jako inhibitora biodegradacji płynu wiertniczego”

Laureatka pierwszej nagrody otrzyma od spółki propozycję realizacji swojego projektu.

Pozytywnym zaskoczeniem był fakt, że wiele złożonych w konkursie propozycji cechowało się nie tylko wysokim poziomem innowacyjności, ale wykazywało konkretne efekty ekonomiczne dla PGNiG. Departament Badań i Rozwoju w ramach obowiązujących procedur przeanalizuje możliwość realizacji dodatkowych projektów.