System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pozwala w należyty sposób zabezpieczyć informacje, które stanowią dla Oddziału konkretną wartość.
Wiodącym wymaganiem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji realizowanym przez Oddział jest identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji. Na bezpieczeństwo informacji w Oddziale mogą mieć wpływ liczne źródła zagrożeń, np.:
 • ujawnianie informacji osobom nieuprawnionym,
 • działanie szkodliwego oprogramowania w systemach,
 • niemożność odtworzenia informacji,
 • ujawnianie haseł dostępu,
 • migracje pracowników,
 • kradzież zasobów,
 • awarie,
 • włamanie, wtargnięcie lub inne nieuprawnione wejście na teren organizacji.
W celu ochrony informacji w Oddziale opracowywany jest Plan działań zmierzających do eliminacji najbardziej znaczących ryzyk. Ponadto w Oddziale funkcjonują liczne procedury dotyczące zarządzania:
 • personelem,
 • infrastrukturą,
 • systemami informatycznymi,
 • nośnikami danych,
 • incydentami.

Za identyfikację i ocenę ryzyka utraty informacji w Oddziale odpowiada powołany do tego Zespół, którego pracę nadzoruje Kierownik Działu Bezpieczeństwa Informacji i Obronności. Powyższe czynności reguluje procedura wewnętrzna „Zarządzanie ryzykiem utraty bezpieczeństwa informacji".

Załącznik

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Certyfikat IS 636314 jpg 143.61 kB