Bezpieczeństwo

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze prowadzi eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, magazynuje gaz w górotworze oraz eksploatuje jedną z dwóch w kraju instalację do odazotowania gazu ziemnego.

Wypełniając wymogi ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 261a w zakresie informowania społeczeństwa o środkach bezpieczeństwa oraz sposobie postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii na obiektach należących do Oddziału w Zielonej Górze – zakładach dużego ryzyka, przedstawiamy informację na temat obiektów o dużym ryzyku.

Zakłady dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej: