Gaz ziemny dla Twojej firmy

PGNiG Obrót Detaliczny zajmuje się zakupem paliwa gazowego dla swoich Klientów Biznesowych na Towarowej Giełdzie Energii, w celu obniżenia ich kosztów prowadzenia działalności oraz zwiększenia efektywności dokonywania zakupu paliwa gazowego.

Wybierz gaz ziemny od PGNiG Obrót Detaliczny

Proponujemy wsparcie w:

 • Optymalnym prognozowaniu zamówienia paliwa gazowego,
 • Optymalizacji kosztu zakupu paliwa gazowego (indywidualny dobór rozwiązań),
 • Optymalizacji kosztów dystrybucyjnych ( w tym dobór mocy umownej),
 • Planowaniu wydatków związanych z zakupem paliwa gazowego,
 • Procesie przyłączenia do sieci gazowej.

Nasze warunki kontraktu gwarantują:

 • Bezpieczeństwo dostaw,
 • Zabezpieczenie firmy przed nieoczekiwanym wzrostem cen paliwa gazowego,
 • Zabezpieczenie firmy przed dodatkowymi kosztami zakupu paliwa gazowego,
 • Zwiększenie kontroli przepływu środków pieniężnych,
 • Dopasowanie do indywidualnych potrzeb oraz warunków prowadzonej działalności.

Dodatkowo otrzymasz:

 • indywidualną obsługę świadczoną przez Doradców Biznesowych w całej Polsce,
 • Dostęp on-line w e-bok Biznes24 do profilu zużycia i e-faktur,
 • Narzędzia IT wspierające obsługę zaawansowanych produktów opartych o notowania giełdowe,
 • Zwolnienie z obowiązku składania nominacji i renominacji poprzez przeniesienie odpowiedzialności za proces na PGNiG Obrót Detaliczny.

 

Produkty