Podziemne magazynowanie gazu

PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku jest prekursorem w dziedzinie podziemnego magazynowania gazu ziemnego w Polsce.

Oddział w Sanoku oprócz podstawowej działalności związanej z eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej prowadzi także Podziemne Magazynowanie Gazu. Posiada cztery czynne PMG w sczerpanych złożach gazu ziemnego.

Są to:

  • PMG Husów  -  500 mln m3
  • PMG Strachocina -  360 mln m3
  • PMG Swarzów  -    90 mln m3
  • PMG Brzeźnica  - 100 mln m3

Ze względu na  dobre  warunki  geologiczno-złożowe wszystkie nasze magazyny  utworzone zostały w  wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego. Jest to najbardziej efektywny ekonomicznie sposób magazynowania rezerw gazu ziemnego.

Magazynowanie gazu w podziemnych magazynach stanowi  rezerwę strategiczną  i w dużym stopniu wpływa na niezależność energetyczną naszego państwa.Gromadzony w magazynach gaz ziemny pokrywa szczytowe niedobory w zapotrzebowaniu  w okresach zimowych.
W miesiącach letnich  nadwyżki gazu magazynowane są  pod ziemią. Całkowita  max. zdolność wydobywcza wszystkich magazynów wynosi 11,56 mln m3 gazu na dobę. Coraz większe zapotrzebowanie rynku na gaz ziemny rysuje przed PMG stabilną przyszłość. Ostatnie lata pokazały, iż pojemności czynne PMG są zbyt małe w stosunku do zapotrzebowania. Istnieje możliwość rozbudowy pojemności czynnej dwóch z czterech istniejących magazynów.

Do głównych zadań magazynów gazu należy zaliczyć:

  • zaspokajanie skokowego zapotrzebowania na gaz ziemny w sezonie zwiększonego odbioru gazu ( okres jesienno -zimowy),
  • możliwość optymalizacji eksploatacji krajowych złóż gazu ziemnego, co pozwala na równomierną ich eksploatację w ciągu całego roku bez względu na zróżnicowany popyt,
  • optymalizację pracy systemu gazowniczego - uzyskanie wyższego współczynnika napełnienia gazociągów,
  • możliwość tworzenia zapasów obowiązkowych i rezerw strategicznych gazu ziemnego,
  • zapewnienie lepszej pozycji negocjacji na dostawy gazu importowanego

Proces eksploatacji podziemnych magazynów  gazu składa się z cyklów zatłaczania i odbioru gazu.  Gaz zatłoczony sprężarkami do złoża w lecie odbierany jest  zimą, a przed oddaniem  do sieci  krajowej poddawany  jest procesom osuszania i pomiarów rozliczeniowych