Młodzi Innowacyjni dla PGNiG

Konkurs kierowany jest do młodych naukowców, studentów lub doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Projekt powinien być nowatorski, a także możliwy do zastosowania w praktyce biznesowej Grupy Kapitałowej PGNiG.