Rozwój zawodowy

Dbamy o rozwój zawodowy pracowników, ponieważ są oni naszym największym kapitałem.

SZKOLENIA

Pracownicy mają możliwość rozwoju swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kształcenie w formach szkolnych (szkoły średnie, szkoły wyższe) i pozaszkolnych (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, konferencje). Ponadto uczestniczą w kursach języków obcych. Do każdej formy kształcenia pracownicy otrzymują dofinansowanie.  Bogata oferta szkoleniowa pozwala na indywidualny rozwój każdego pracownika, co motywuje pracowników do większej efektywności. 

AWANS

W trakcie zdobywania doświadczenia i podwyższania kwalifikacji, np. zdobywanie uprawnień dozorowych, możliwy jest awans poziomy lub pionowy.