Możliwości badawcze laboratorium

Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda
Gazomierze turbinowe
od 0,16 m3/h do 6500 m3/h

- błędy względne podstawowe wskazań
- strata ciśnienia

Gazomierze rotorowe
od 1,30 m3/h do 283 m3/h

- błędy względne podstawowe wskazań
- strata ciśnienia

Gazomierze miechowe
od 0,016 m3/h do 160 m3/h

- błędy względne podstawowe wskazań
- strata ciśnienia

Gazomierze rotorowe
od 0,016 m3/h do 160 m3/h

- błędy względne podstawowe wskazań
- strata ciśnienia

Gazomierze turbinowe
od 0,016 m3/h do 160 m3/h

- błędy względne podstawowe wskazań
- strata ciśnienia

Przeliczniki do gazomierzy
Przetworniki ciśnienia
Czujniki platynowe termometru rezystancyjnego
Przetworniki temperatury

Właściwości metrologiczne i konstrukcyjne

Przeliczniki do gazomierzy
Przetworniki ciśnienia
Przetworniki różnicy ciśnień
Czujniki platynowe termometru rezystancyjnego
Przetworniki temperatury

Właściwości metrologiczne i konstrukcyjne (badania w siedzibie laboratorium)

Przeliczniki do gazomierzy Właściwości metrologiczne i konstrukcyjne (badania w miejscu instalacji)
Odcinki pomiarowe gazomierzy zwężkowych, turbinowych i rotorowych

Parametry geometryczne odcinków pomiarowych:
- średnica wewnętrzna (5 ÷ 1076) mm
- średnica zewnętrzna do 1500 mm
- położenie gniazd termometrycznych do 5 m
- długość do 50 m
- prostopadłość powierzchni uszczelniających kołnierzy do osi odcinków (0 ÷ 180)°
- chropowatość powierzchni wewnętrznej odcinków Ra (0,01 ÷ 60) μm

Kryzy pomiarowe

Parametry geometryczne kryzy:
- długość do 100 mm
- średnica wewnętrzna (5 ÷ 1076) mm
- promień do 0,5 mm
- płaskość (0,03 ÷ 1,00) mm
- grubość do 50 mm
- średnica zewnętrzna do 1500 mm
- kąt powierzchni sfazowania (0 ÷ 90)°
- parametr chropowatości Ra powierzchni dopływowej, odpływowej, otworu i sfazowania (0,01 ÷ 200) μm
- odchyłka współosiowości (0 ÷ 10) mm

Gaz ziemny

Skład gazu w zakresie:

rozszerzonym (N2, CO2, C1-C9, O2)
azot:             (0,005 – 55) %
CO2:              (0,001 – 4) %
C1:                 (37 – 100) %
C2:                 (0,001 – 7,0) %
C3:                 (0,001 – 3,5) %
i-C4:              (0,001 – 1) %
n-C4:             (0,001 – 1) %
neo-C5:        (0,0005 – 0,1) %
i-C5:              (0,001 – 0,1) %
n-C5:             (0,001 – 0,1) %
C6:                 (0,0001 – 0,05) %
C7:                 (0,0001 – 0,005) %
C8:                 (0,0001 – 0,005) %
C9:                 (0,0001 – 0,001) %
O2:                 (0,002 – 0,2) %

Metoda chromatografii gazowej

Parametry gazu ziemnego:
− energetyczne-ciepło spalania
− wartość opałowa
− liczba Wobbego (górna i dolna)
− gęstość: normalna
                 względna

Temperatura punktu rosy wody
Metoda kondensacji par na chłodzonej powierzchni lustra

Procesowe analizatory chromatograficzne

Poprawność analityczna

Przetworniki gęstości normalnej gazów ziemnych

Gęstość mieszanin i gazów czystych
Zakres:(0,717 – 1,250) kg/m3

Paliwa gazowe
Syntetyczne mieszaniny gazowe

Stężenie THT w gazie
Zakres: (1,5 - 100) mg/m3
(0,38 ÷ 25,45) ppm z przeliczenia
Metoda chromatografii gazowej

Gaz ziemny/Paliwa gazowe
Mieszaniny gazowe
Biogaz/Biometan

Pobieranie próbek gazu do badań chemicznych

Paliwa gazowe
Syntetyczne mieszaniny gazowe

Stężenie związków siarki w gazie1)
Zakres: (0,3 -60) mg/m3
Metoda chromatografii gazowej

 1) poza zakresem akredytacji