Informacje o projektach

PGNiG  SA zrealizowała trzy projekty rozbudowy podziemnych magazynów gazu: PMG Wierzchowice, PMG Strachocina i PMG Husów oraz jeden projekt budowy Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo, które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (www.pois.gov.pl). Celem Projektów PMG było zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu w Polsce. Po zakończeniu inwestycji pojemność PMG wzrosła o ok. 1,0 mld m3 do poziomu 2,8 mld m3.

Umowy o dofinansowanie projektów budowy i rozbudowy podziemnych magazynów gazu były podpisane w ramach Działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego, priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu (Instytucja Wdrażająca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (Beneficjent)

Ponadto PGNiG S.A. zrealizowała projekt „Przestawianie miejscowości Ełk - Olecko z gazu propan-butan na gaz E z zastosowaniem technologii LNG” w ramach Działania 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji, priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

PMG Wierzchowice 
03 września 2010 roku - została podpisana Umowa o dofinansowanie
Projekt został zakończony w II kwartale 2015 roku.
Całkowita kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 484 557 817,07 PLN


PMG Strachocina 
06 grudnia 2010 roku - została podpisana Umowa o dofinansowanie
Projekt został zakończony w II kwartale 2012 roku.
Łączna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 69 724 881,76 PLN

 
KPMG Kosakowo 
22 grudnia 2010 roku - została podpisana Umowa o dofinansowanie „KPMG Kosakowo"
Projekt został zakończony w I kwartale 2015 roku.
Łączna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 114 685 997,64 PLN

 
Rozbudowa PMG Husów 
16 maja 2013 roku - została podpisana Umowa o dofinansowanie „Rozbudowa PMG Husów" 
Projekt został zakończony w II kwartale 2015 roku.
Całkowita kwota dofinansowania  z Unii Europejskiej wyniosła 35 147 083,21 PLN

 

Projekt Przestawianie miejscowości Ełk - Olecko z gazu propan-butan na gaz E z zastosowaniem technologii LNG.
29 czerwca 2012 roku - została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu Przestawianie miejscowości Ełk - Olecko z gazu propan-butan na gaz E z zastosowaniem technologii LNG w ramach Działania 10.2- Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji priorytetu X- Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu (Instytucja Wdrażająca) a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem SA (Beneficjent). 
Projekt został zakończony w IV kwartale 2014 roku
Łączna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 5 370 357,55 PLN