X Konferencja Energetyczna w Sulechowie

Konferencja "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - doświadczenia i perspektywy" odbyła się po raz dziesiąty. Nasz Oddział od pierwszej edycji był zaangażowany w jej organizację, wspiera wydarzenie również jako Sponsor.

W Sulechowie spotkało się 150 uczestników z Polski i Niemiec, którzy w dniach 21-22 listopada po raz kolejny wzięli udział w dialogu poświęconym branży energetycznej. Jubileuszowa konferencja w swoim dwudniowym programie zawierała pięć bloków tematycznych. Dotyczyły one: regulacji prawnych w energetyce, problemów związanych z dystrybucją energii, gazownictwa, węgla brunatnego oraz kogeneracji i nowych technologii. Wśród referatów znalazły się dwa poświęcone działalności PGNiG SA. Podsumowania prac w zakresie poszukiwań shale gas i tight gas dokonała Aldona Nowicka z Oddziału Geologii i Eksploatacji, natomiast Grzegorz Kowalski, kierownik Działu Eksploatacji zaprezentował największą zrealizowaną przez spółkę w ostatnich latach inwestycję - Projekt LMG.

Łącznie podczas dziesięciu konferencji energetycznych zostało wygłoszonych 76 referatów, których czas wyniósł 27 godzin. Średnio uczestniczyło w niej 105 zaproszonych gości, najwięcej w 2012 r. - 165.