Terminal Ekspedycyjny Wierzbno wygrywa ogólnopolski konkurs!

TE Wierzbno wygrał konkurs  „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” na szczeblu ogólnokrajowym! Uhonorowanie Terminalu odbyło się podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie 25 listopada 2014 r. Z udziałem wicemarszałek Sejmu Wandy Nowickiej, przedstawicielami prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy.

Materiały na konkurs opracowali i przygotowali pracownicy Działu BHP i Ochrony Ppoż. Przy wyborze laureata kapituła konkursu brała pod uwagę takie elementy jak: przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwiązania techniczne i organizacyjne,  i codzienne zaangażowanie kierownictwa w zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
 
Główny Inspektor Pracy,  Pani Iwona Hickiewicz stwierdziła, że „wielka to satysfakcja dla inspekcji pracy, na co dzień egzekwującej poszanowania prawa, gdy ma do czynienia z pracodawcami, których można innym stawiać za wzór i nagradzać”.  Gratulacje wyróżnionym przekazał także marszałek Sejmu Radosław Sikorski.
 
Terminal Ekspedycyjny Wierzbno został wpisany na „Złotą Listę Przedsiębiorców Państwowej Inspekcji Pracy". Nagrodę w imieniu TE Wierzbno odebrał Zbigniew Abrasowicz, kierownik Działu BHP i Ochrony P. Poż.
 
Serdecznie gratulujemy całej załodze TE Wierzbno!