Symulacja pożaru na Kopalni Gazu Ziemnego Kaleje!

W dniu 26.10.br. na terenie kompleksu leśnego okalającego teren KGZ Kaleje odbyły się ćwiczenia jednostek Straży Pożarnej z terenu powiatu średzkiego (wielkopolskie). Ćwiczenie praktyczne zostało poprzedzone szkoleniem w siedzibie OSP Zaniemyśl. Ze specyfiką KGZ Kaleje zapoznali uczestników pracownicy kopalni a uwarunkowaniami  dotyczącymi profilaktyki bezpieczeństwa oraz ochrony ppoż. pracownicy Oddziału. Założenie taktyczne ćwiczenia zakładało rozszczelnienie i zapalenie gazu na gazociągu wysokiego ciśnienia od odwiertu Kaleje -14 do OC Kaleje. W ramach ćwiczenia sprawdzono procedury alarmowania i postępowania pracowników kopalni. Zamiar taktyczny działań Straży Pożarnej zakładał m.in. zorganizowanie zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru z kopalnianego zbiornika przeciwpożarowego wody. Ćwiczenie zwieńczyło omówienie realizacji założeń i analiza operacyjno-taktyczna przedsięwzięcia.