Spotkanie w drezdeneckim ratuszu

W związku z postępującą budową Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów przedstawiciele naszego Oddziału zostali zaproszeni na sesję Rady Miasta w Drezdenku.

Projekt LMG obejmuje częściowo teren gminy stąd obecność dyrektora Oddziału Tadeusza Kulczyka i kierownika Działu Promocji i Public Relations Doroty Mundry na spotkaniu z radnymi.

Spotkanie odbyło się 25 października. Przedstawiliśmy na nim prezentację multimedialną dotyczącą powstającego obiektu i złóż, które będziemy eksploatować. Oprócz tego Dyrektor Kulczyk udzielił wyczerpujących odpowiedzi na pytania radnych i sołtysów zgromadzonych licznie w ratuszu.

Najciekawsze pytania dotyczyły tras przejazdu cystern, ekspediowanych produktów i losów kopalni po wyczerpaniu zasobów złóż. Pytano również o szanse na zatrudnienie okolicznych mieszkańców.

Przedstawiciele Oddziału udzielili informacji na temat zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego znajdujących się na terenie gminy Drezdenko.

Przybyłym na sesję gościom przekazaliśmy materiały informacyjne i wydawnictwa firmowe dotyczące także innych złóż i obiektów przemysłowych znajdujących się w obszarze działania Oddziału w Zielonej Górze.