Raporty bieżące

Raport bieżący nr 98/2017

2017.12.13 18:02 Raport bieżący nr 98/2017

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2017 roku wpłynął do Spółki odpis pozwu wniesionego przez jednego z akcjonariuszy do Sądu Okręgowego w Warszawie o stwierdzenie nieważności / uchylenie uchwały nr 1/IX/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG z dnia 13 września 2017 roku.

powrót do list raportów