Raporty bieżące

Raport bieżący nr 92/2017

2017.11.08 18:22 Raport bieżący nr 92/2017

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) informuje, że powziął w dniu 8 listopada 2017 roku informację o postanowieniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmian Statutu PGNiG przyjętych Uchwałą nr 4/IX/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG z dnia 13 września 2017 roku. Zmiana została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 7 listopada 2017 roku.
Dokonana zmiana została zaprezentowana w raporcie bieżącym nr 75/2017
z dnia 14 września 2017 roku.

powrót do list raportów