Raporty bieżące

Raport bieżący nr 5/2019

2019.01.25 13:54 Raport bieżący nr 5/2019

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) otrzymał informację o zatwierdzeniu decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) z dnia 25 stycznia 2019 roku nowej Taryfy Nr 7 w zakresie dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. („Taryfa Dystrybucyjna”).

Uśrednione obniżenie cen i stawek opłat sieciowych stosowanych do rozliczeń z odbiorcami w Taryfie Dystrybucyjnej w stosunku do dotychczasowej taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5%.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, Taryfa Dystrybucyjna powinna zostać wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 45 dni od dnia jej opublikowania przez Prezesa URE. Wskazany w decyzji Prezesa URE termin obowiązywania nowej Taryfy upływa z dniem 31 grudnia 2019 roku.

Szczegóły dotyczące zatwierdzonej Taryfy Dystrybucyjnej dostępne są na stronie internetowej www.ure.gov.pl i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe.

powrót do list raportów