Raporty bieżące

Data publikacji:
2019.05.23
17:58

PGNIG: Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o umieszczenie spraw w porządku obrad najbliższego ZWZ PGNiG SA wraz z treścią projektów uchwał

2019.05.23
15:18

PGNIG: Przedłużenie obowiązywania umów z Grupą Azoty

2019.05.20
19:13

PGNIG: Uzgodnienie kluczowych warunków umowy kredytu konsorcjalnego dla PGNiG

2019.05.20
19:00

PGNIG: Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok

2019.05.06
16:10

PGNIG: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku

2019.05.02
15:37

PGNIG: Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie roszczeń Abener Energia S.A. wobec Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

2019.04.29
17:21

PGNIG: Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2019 roku

2019.04.17
17:30

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne w I kwartale 2019 roku

2019.03.18
14:02

PGNIG: Powołanie Członka Zarządu PGNiG S.A. – uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 10/2019

2019.03.15
19:13

PGNIG: Wpłynięcie pisma w związku z postępowaniem antymonopolowym