Raporty bieżące

Data publikacji:
2019.01.23
16:38

Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 23 stycznia 2019 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2019.01.23
16:35

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 23 stycznia 2019 roku

2019.01.16
12:12

PGNIG: Odwołanie członka Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych

2019.01.14
12:44

PGNIG: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku