Raporty bieżące

Data publikacji:
2010.12.30
13:00

PGNIG: Wstrzymanie dostaw przez punkt zdawczo-odbiorczy Zosin k/Hrubieszowa przez NAK Naftogaz Ukrainy od 1 stycznia 2011 roku

2010.12.29
15:06

PGNIG: Podpisanie umów pomiędzy PGNiG SA a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA

2010.12.29
12:36

PGNIG: Aneks do umowy realizacyjnej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli

2010.12.29
12:30

PGNIG: Wystawienie weksla z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie projektu „Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo”

2010.12.29
12:30

PGNIG: Wystawienie weksla z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie projektu „Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno”

2010.12.29
12:30

PGNIG: Wystawienie weksla z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie projektu „Podziemny Magazyn Gazu Strachocina”

2010.12.28
15:24

PGNIG: Zarządzenie wyborów kandydata do Zarządu PGNiG SA oraz kandydatów do Rady Nadzorczej PGNiG SA wybieranych przez pracowników Spółki

2010.12.23
12:00

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2010.12.22
13:48

PGNIG: Oświadczenie Zarządu PGNiG SA w sprawie nałożenia kary przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

2010.12.22
13:06

PGNIG: Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno”