Pożar i rozlew LNG!

Spokojnie, to tylko symulacja! W poniedziałek 10 września na terenie Portu Gdynia odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze, w których czynny udział wzięli m. in. ratownicy górniczy Zakładowej Stacji Ratownictwa Górniczego z Oddziału w Zielonej Górze. Celem ćwiczeń było sprawdzenie bezpieczeństwa rozwiązań technicznych dla bunkrowania statków skroplonym gazem „LNG”.

Ćwiczenia polegały na przeprowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych w trakcie pożaru oraz rozlewu „LNG” na lądzie i do wody. Odbył się również pokaz działania urządzeń zabezpieczających operację bunkrowania statków, takich jak złącza zrywne. Dodatkowo ratownicy górniczy uczestniczyli w pokazie spalania paliw takich jak ropa naftowa, olej napędowy, benzyna.