Nasza dobra praktyka w „Zachęcie”

Projekt „Otwarte działania twórcze” – współpraca pomiędzy Oddziałem a zielonogórskim środowiskiem niepełnosprawnych został wybrany jako jedna z dobrych wieloletnich praktyk w obszarze społecznego zaangażowania całej spółki PGNIG i został przedstawiony podczas spotkania związanego z prezentacją tegorocznego raportu FOB 31 marca w Galerii „Zachęta” w Warszawie.

Tego dnia oficjalnie zaprezentowano 13 edycję Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” oraz zainaugurowano jubileusz 15 lat Partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Jego organizatorem i inicjatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem PGNiG.

W 13 edycji Raportu zaprezentowano prawie 700 przykładów działań CSR firm, w tym pięć przykładów działań z naszego Oddziału. Jeden z nich, właśnie „Otwarte działania…” zyskał uznanie jako wieloletni i wielowątkowy przykład działań na rzecz lokalnej społeczności. Projekt zaprezentowały Małgorzata Gattner, prezes Stowarzyszenia „Tacy Sami” z Zielonej Góry i jednocześnie nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych oraz Jolanta Pietras, koordynator akcji po stronie PGNiG z Działu Komunikacji i PR w naszym Oddziale.

OTWARTE DZIAŁANIA TWÓRCZE to międzyszkolny projekt edukacyjno - wychowawczy realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Zielonej Górze i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,TACY SAMI” w Zielonej Górze we współpracy z różnymi środowiskami – szkołami, stowarzyszeniami, grupami wolontariuszy. W trakcie kolejnych spotkań, podczas integracyjnych zabaw plastycznych budowane są pozytywne więzi młodzieży z różnych środowisk, która uczy się rozumieć potrzeby ludzi niepełnosprawnych.

Proponowane działania mają wpływ na kształtowanie rozwoju poznawczego, sensorycznego i manualnego osób z niepełnosprawnością umysłową. Co roku w ramach realizacji zadań projektu młodzież spotyka się na warsztatach plastycznych oraz na happeningach w centrum Zielonej Góry, a podsumowanie prac następuje w Salonie Wystaw PGNiG SA.

Na przestrzeni minionych lat odbywały się warsztaty artystyczne, młodzież ,,zwiedziła'' malując pędzlem, wyklejając kartony i uczestnicząc w zabawach m.in. FRANCJĘ, ANGLIĘ, HISZPANIĘ, CZECHY, GRECJĘ, WĘGRY, poznając kulturę i zwyczaje w tych krajach. Sponsorem prezentowanych działań jest PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.

Nasze praktyki oraz wiele innych, które mogą być inspiracją dla każdego można przejrzeć w raporcie FOB:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-odpowiedzialny-biznes-w-polsce-2014-dobre-praktyki/

W Raporcie FOB za rok 2014 zaprezentowano, jako praktyki wieloletnie, kontynuowane przez nas:

OTWARTE DZIAŁANIA TWÓRCZE - międzyszkolny projekt edukacyjno-wychowawczy, który skupia wokół siebie młodzież sprawną i niesprawną z różnych środowisk. Projekt realizowany jest od 2004 roku.

AKCJE KRWIODAWCZE „Dar krwi na Dzień Dziecka” i „Dar krwi na Barbórkę”, organizowane przez Dział Komunikacji i PR w porozumieniu z Klubem HDK PCK "Nafta".

„GÓRNIK W PRZEDSZKOLU I SZKOLE” – akcja, która angażuje wolontariuszy, z okazji Barbórki odwiedzają oni w galowych mundurach placówki przedszkolne i szkolne w rejonie działania Oddziału w Zielonej Górze.

Wśród nowych praktyk przedstawiono:

"BĄDŻ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY”. Przy okazji spotkań edukacyjnych z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych na temat pracy górnika naftowego i działalności naszej firmy, poruszaliśmy również temat bezpieczeństwa na drodze. Dzieci chętnie dyskutowały na temat prawidłowego poruszania się po drodze, przejściach dla pieszych i bezpiecznej jazdy na rowerze. Maluchy otrzymały odblaski poprawiające widoczność na drodze.

PROJEKT ,,ZIELONA ŁAWECZKA” To wdrażanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do wykonania prostych prac ogrodniczych, kształtowania umiejętności sadzenia roślin oraz doskonalenia umiejętności prawidłowej pielęgnacji roślin. Tydzień przed pracami w ogrodzie zorganizowaliśmy w naszej firmie zbiórkę roślin, bylin, nasion. 5 i 6 maja br. wolontariusze z naszego Oddziału zgłosili się do pomocy przy zakładaniu ogrodu sensorycznego „Zielona Ławeczka” na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze.