Najważniejsze wydarzenia 2013 r.

  • Rok jubileuszowy Oddziału, który działa na obszarze północno-zachodniej Polski od 45 lat 
  • Oficjalne otwarcie KRNiGZ Lubiatów z udziałem premiera RP Donalda Tuska
  • Zagospodarowanie złoża Winna Góra
  • Budowa Ośrodka Grupowego Lisewo
  • Jubileusz 40-lecia Kopalni Ropy Naftowej Kamień Pomorski
  • Jubileusz 40-lecia Kopalni Gazu Ziemnego Załęcze