Happening na Placu Bohaterów

5 czerwca na Placu Bohaterów w Zielonej Górze Zespół Szkół Specjalnych  nr 1 zorganizował barwny, pełen dziecięcych uśmiechów happening. Wydarzenie nawiązywało do tematyki przewodniej projektu: "Poznajemy kraje Europy." W tym roku panował klimat czeski. Na dzieci czekały stanowiska plastyczne i edukacyjne. Uczestnicy happeningu malowali na sztalugach i za pomocą szablonów na dużych formatach. Zabawy z chustą animacyjną czy malowanie twarzy, gry zręcznościowe i sportowe rozbawiały dzieci kolorem i ruchem.

Happening odbył sie w ramach Otwartych Działań Twórczych. To międzyszkolny projekt edukacyjno-wychowawczy. W trakcie kolejnych spotkań, podczas integracyjnych zabaw plastycznych budowane są pozytywne relacje wśród dzieci i młodzieży z różnych środowisk. To już piętnaście lat współpracy PGNiG SA i Zespołu Szkół Specjalnych!

W trakcie tych działań młodzi ludzie uczą się rozumieć potrzeby osób niepełnosprawnych. Działania proponowane uczestnikom projektu  mają wpływ na kształtowanie rozwoju poznawczego, sensorycznego i manualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Co roku w ramach realizacji zadań projektu młodzież spotyka się na integracyjnych warsztatach plastycznych, na wycieczce, oraz na happeningu w centrum miasta. Całoroczny, artystyczny projekt Otwartych Działań Twórczych "Czechy" podsumowany bedzie jak co roku na wernisażu w Salonie Wystaw PGNiG.

Działania artystyczne wspierają:

  • nauczyciele i słuchacze Medycznego Studium Zawodowego
  • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
  • pracownicy, wolontariusze PGNiG SA,
  • studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • wolontariusze Fundacji ”Dr Clown”,
  • wolontariusze I Liceum Ogólnokształcącego,
  • wolontariusze Zespołu Szkół Technicznych,
  • wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 13 „Klub Małego Księcia”