Energia Jutra w Sulechowie

​Oddział wzorem lat ubiegłych był Partnerem XII konferencji "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec", która odbyła się 20 listopada w Sulechowie.

W tym roku konferencji towarzyszyło hasło "Świat energii jutra", co oznacza myślenie systemowe, zintegrowane i innowacyjne. Była mowa o inteligentnych licznikach energii, innowacyjnych metodach przesyłu energii, zintegrowanych technologiach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, metodach magazynowania energii, a nawet o nowych stosowanych w Niemczech modelach finansowania energetyki. Jeden z referatów wygłosił Dyrektor Oddziału Krzysztof Potera, dotyczył on zintegrowanego systemu zarządzania złożem.