Energetyka na pograniczu

XI konferencja "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec - doświadczenia i perspektywy" odbyła się 10 października w Sulechowie. Nasz Oddział był Partnerem Wydarzenia.

Trzy bloki tematyczne konferencji poświęcone były takim zagadnieniom jak: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI I NIEMIEC, SZANSE I RYZYKA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ oraz KOGENERACJA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.

Dyrektor Oddziału Sławomir Kudela wygłosił w pierwszym z bloków referat pt. „Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej na pograniczu Polski i Niemiec i ich znaczenie dla systemu energetycznego”.

 
Gościem konferencji był m.in. senator Stanisław Iwan, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Ds. Energetyki. W konferencji wzięło udział siedmiu pracowników Oddziału.