Delegacja rządowa z Litwy na KRNiGZ Żarnowiec

Delegacja rządowa z Litwy pojawiła się w Gminie Krokowa 13 marca. Goście przyjechali na zaproszenie Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.
Wśród gości znaleźli się Wiceminister Ochrony Środowiska Litwy Daiva Matonieni, przedstawiciele służb geologicznych tego kraju oraz wysłannicy litewskich mediów. Głównym celem spotkania było zapoznanie gości z problematyką gazu z łupków.
 
 
Po spotkaniach z samorządowcami Gminy Krokowa, delegacja udała się na Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Żarnowiec. Kierownik jednostki Jacek Słowakiewicz zapoznał przybyłych z zasadami bezpieczeństwa oraz wymogami środowiskowymi obowiązującymi podczas eksploatacji gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych.