Ćwiczenia na Odazotowni Grodzisk

​Na Odazotowni Grodzisk 16 czerwca odbyły się, organizowane z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, ćwiczenia ratownicze obejmujące symulacje wypadku pracownika na szczycie coldboxa.

W ćwiczeniach brali udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej, Miejskiej i Powiatowej PSP oraz przedstawiciele działów Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu, BHP i Ochrony P.Poż jak i załogi Odazotowni.

Pierwsza część ćwiczeń obejmowała dwa wykłady dotyczące specyfiki obiektu, zagrożeń występujących na Odazotowni, kwalifikacji zakładu do grupy ZDR oraz drogi przepływu informacji w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej jak i wypadku na terenie zakładu. Druga część polegała na praktycznym sprawdzeniu założonego scenariusza z udziałem służb PSP.

 
Przyjęty podczas ćwiczeń scenariusz zakładał wypadek pracownika wykonującego czynności obsługowe na szczycie instalacji kriogenicznej.

Stan pracownika uniemożliwiał sprowadzenie go na ziemię przy pomocy zabudowanych na instalacji drabin. Jako że do wypadku doszło ponad 50 metrów nad ziemią, nie było również możliwości ewakuacji poszkodowanego przy pomocy podnośnika koszowego KP PSP w Grodzisku Wlkp.

W związku z powyższym do akcji musiała wkroczyć Grupa Ratownictwa Wysokościowego PSP z Poznania, dokonująca ewakuacji poszkodowanego z miejsca wypadku metodą alpinistyczną.

Poszkodowany po sprowadzeniu na ziemię został zabezpieczony i przygotowany do przejęcia przez Pogotowie Ratunkowe.