PGNiG prowadzi dialog z mieszkańcami Suśca

Pozycja lidera na rynku gazu ziemnego i doświadczenie jakie posiada PGNiG w dziedzinie poszukiwań, zobowiązują do wyznaczania standardów w działaniach edukacyjnych i komunikacyjnych na temat gazu z łupków. Dlatego we wszystkich lokalizacjach, w których są lub będą prowadzone prace, przedstawiciele naszej spółki obsługują punkty informacyjne. Tym razem Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zorganizowało 10 i 17 lipca dyżury informacyjne dla mieszkańców gminy Susiec, na terenie której planowane jest wykonanie odwiertu poszukiwawczego gazu łupkowego. Natomiast 12 sierpnia odbyło się spotkanie otwarte dla mieszkańców z udziałem ekspertów PGNiG i lokalnych władz samorządowych.

Wypracowane w spółce schematy komunikacyjne, otwarta postawa, prowokowanie dyskusji na temat wszystkich aspektów związanych z gazem z łupków, jak również wysokie standardy odpowiedzialności społecznej pozwalają realizować działania z korzyścią dla firmy i interesów społecznych. Stosowane przez PGNiG procedury i rozwiązania zostały potwierdzone podczas prac poszukiwawczych gazu łupkowego zarówno w gminach zlokalizowanych na Pomorzu jak i na Lubelszczyźnie, w których mamy koncesje.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednoznacznie, że zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą poszukiwań węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych jest wciąż duże. Często brak wiedzy jest źródłem niepokoju, dlatego PGNiG stara się rozwiewać wszelkie obawy, dostarczyć informacji oraz tworzyć dobre relacje ze społecznościami. Na terenie gminy Susiec PGNiG planuje wykonać na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br. odwiert pionowy, poszukiwawczy. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców prac.

Aktualny status prac na koncesjach PGNiG

  1. Koncesja Kartuzy - Szemud - w lipcu zakończono prace na odwiercie Miłowo-1. Obecnie trwają analizy rdzeni.
  2. Koncesja Wejherowo - Tępcz-1 prace zakończono.
  3. Koncesja Stara Kiszewa - odwiert Będomin zakończenie prac planowane pod koniec sierpnia

Dorota Gajewska, Rzecznik Prasowy PGNiG SA