PGNiG Obrót Detaliczny rozpoczął dostarczanie gazu do 6,5 mln odbiorców

PGNiG Obrót Detaliczny, nowa spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, rozpoczęła
1 sierpnia 2014 roku dostarczanie gazu do 6,5 mln klientów w Polsce. Dotychczas byli oni obsługiwani przez PGNiG SA, dominującą spółkę Grupy.

Rozpoczęcie działalności przez PGNiG Obrót Detaliczny to kolejny krok w budowaniu ładu korporacyjnego przez GK PGNiG. W jego ramach została wyodrębniona spółka, która skoncentrowana będzie wyłącznie na kliencie.

Przejęcie klientów ma związek z nowelizacją Prawa energetycznego, a dokonało się na podstawie tzw. sukcesji generalnej, czyli przepisu umożliwiającego zastąpienie dotychczasowego sprzedawcy nowym bez konieczności podpisywania nowych umów z odbiorcami. Jednak w związku ze zmianą sprzedawcy klienci zachowują prawo jego zmiany bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z przedterminowym zakończeniem umowy.

Nowa spółka będzie obsługiwać klientów, zużywających mniej niż 25 mln m sześc. gazu rocznie, natomiast najwięksi odbiorcy gazu tacy jak np. zakłady chemiczne czy spółki energetyczne będą nadal obsługiwani przez PGNiG SA.

Klienci zużywający mniej niż 25 mln m sześc. gazu rocznie, będą go otrzymywać na takich samych warunkach umownych, na podstawie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej Taryfy. Oznacza to, że jedyna zauważalna zmiana dla klientów to nowe nazwy Oddziałów/Regionów na dokumentach (np. pismach, fakturach itp.), które będą otrzymywać.

Decyzję o powstaniu PGNiG Obrót Detaliczny podjęli w kwietniu br. akcjonariusze PGNiG SA. Zgodnie z ich decyzją z majątku PGNiG SA wyodrębniono część majątku, który został aportem wniesiony do PGNiG Obrót Detaliczny. Do nowej spółki przeszło także ponad 30% pracowników PGNiG SA.

Rozpoczęcie działalności operacyjnej przez PGNiG Obrót Detaliczny oznacza także realne oddzielenie sprzedaży detalicznej od hurtowej przez PGNiG SA, co pomoże spółce w realizacji obliga gazowego w kolejnych latach.

31.07.2014, Dorota Gajewska, Rzecznik Prasowy PGNiG SA